دلیلی برای قاچاق نوت بوک وجود ندارد

به دلیل نظارت های خوب گمرکی، تعرفه پایین واردات و راحتی قوانین وارداتی، دلیلی برای واردات قاچاق نوت بوک به کشور وجود ندارد.
باقر بحری، قائم مقام کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای، در گفت وگو با سیتنا، اظهار داشت: با تعرفه ۴ درصدی واردات نوت بوک و راحت بودن قوانین وارداتی برای آن و انجام به سرعت واردات در این عرصه دلیلی برای قاچاق نوت بوک در کشور وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اساسا پس از شوک وارد شده به بازار در دی ماه سال گذشته، در حال حاضر تمام مسایل در حوزه سخت افزار در آرامش به سر می برد.
بحری، منظور از شوک وارد شده به بازار را سخت گیری بیشتر گمرک از ماه دی ۸۶، به دلیل یک سری واردکنندگان مشوک عنوان کرد و افزود: از آن زمان به بعد، نظارت ها به صورت بیشتر اعمال شد و بازار به آرامش خوبی رسید.
وی گفت: در حال حاضر، بیشتر رایانه های وارداتی کشور، از کشورهای آسیای شرقی است.
قائم مقام کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای، در پایان گفت: البته بیشتر واردات از طریق دوبی به دلیل مسایل مختلف از جمله موضوعات بانکی و امکانات خوب بازرگانی صورت می گیرد.
ارائه شده در فناوری اطلاعات